Udbudsret

EU Udbudsretten – Udbudsloven, Forsyningsvirksomhedsdirektivet, Koncessionsdirektivet.

Sune Troels Poulsen, Michael Steinicke, Anders Birkelund Nielsen og Anne Bergholt Sommer. 4.udgave. Jurist- og Økonomforbundets forlag (2022).

Udbudsretten. Bæredygtige indkøb – miljøhensyn og sociale hensyn.

Steen Treumer (red.) Udbudsretten (2019) kapitel 13, side 353-374.
 
EU Public Procurement Law, Brussels Commentary. The Utilities Directive 2014/25/EU.

Michael Steinicke and Peter Vesterdorf (red.) (2018). Part II, side 817-1054.
 
EU Udbudsretten – Udbudsloven, Forsyningsvirksomhedsdirektivet, Koncessionsdirektivet.

Peter Stig Jakobsen, Sune Troels Poulsen og Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg. 3.udgave. Jurist- og Økonomforbundets forlag (2016).
 
EU Public Procurement Law – The Public Sector Directive, The Utilities Directive.

Sune Troels Poulsen, Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og Peter Stig Jakobsen. 2. udgave. Jurist- og Økonomforbundets forlag (2012).
 
The possibilities of amending a public contract without a new competitive tendering procedure under EU law.

Public Procurement Law Review. Vol. 21, 5. (2012) side 167-187.
 
Aktindsigt i delpriser: om udbud af offentlige kontrakter og fritvalgsordninger

Sune Troels Poulsen, Søren Hvilsted og Torsten Bie Andersen. Ugeskrift for Retsvæsen 2010 B 379.
 
Om henvisning til varemærker ved udbud af offentlige kontrakter   

Ugeskrift for Retsvæsen 2008 B 41