Fagområder

Mine kompetencer ligger inden for fagområderne konkurrenceret, statsstøtteret og udbudsret.

KONKURRENCERET

Jeg rådgiver om konkurrencelovens og EUF-traktatens konkurrenceregler for virksomheder, herunder om en aftale indeholder konkurrencebegrænsende klausuler, eller den kan være omfattet af regler om fritagelse, samt om en virksomhed er dominerende og dennes eventuelle misbrug af sin dominerende stilling på markedet i form af priser, rabatter mv.

Konkurrencelovens regler om fusionskontrol kan forpligte til at anmelde en fusion. Jeg rådgiver om og vurderer, hvorvidt der er pligt til at foretage anmeldelse af en fusion , og jeg indgår i et samarbejde om at afklare spørgsmålet om anmeldelsespligt med især Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Jeg indgår i et samarbejde med virksomheden og dennes rådgiver om at gennemføre en anmeldelse og opnå godkendelse af fusionen. Da vurdering af spørgsmålet om pligt til anmeldelse og gennemførelse af anmeldelse sædvanligvis skal ske hurtigt og kræver en del ressourcer, indgår jeg i et samarbejde med andre eksperter på området for at sikre den nødvendige hurtighed og kvalitet.

Læs mere om konkurrenceret

STATSSTØTTERET

Jeg rådgiver om alle spørgsmål inden for offentlig støtte, herunder kommunalfuldmagten, konkurrenceloven og EU’s statsstøtteregler. Jeg rådgiver om kommunal støtte til virksomheder, samarbejde mellem det offentlige og private virksomheder, offentlig virksomhedsdrift, salg af offentlige ejendomme mv.

Reglerne om offentlig støtte omfatter mange forskellige aktiviteter, hvor det offentlige direkte eller indirekte, ved køb og salg, skattefradrag mv. begunstiger virksomheder. Min rådgivning vedrører blandt andet, hvorvidt der er hjemmel til at yde støtte, hvorvidt støtten er omfattet af EU’s eller de danske regler om kontrol med støtte, hvorvidt der kan opnås godkendelse af støtten inden for fx EU’s regler om F&U&I, støtte til udrulning af bredbånd mv.

Læs mere om offentlig støtte

UDBUDSRET

Jeg undersøger, om en kontrakt er udbudspligtig og vurderer, om et udbud er lovligt gennemført. Jeg udarbejder udbudsmateriale og kontrakt, gennemfører udbud, evaluerer tilbud, vurderer eventuelle habilitetskonflikter, gennemfører klagesager mv.

Læs mere om udbudsret