Statsstøtteret

Statsstøtteret – mellem ligebehandling og påvirkning af konkurrencen

400 sider, Jurist- og Økonomforbundets forlag (2014)  

Færgefart i EU-havet – de EU-retlige rammer for transport med færge til og fra de danske øer

Offentliggjort i Jens Hartig Danielsen, Karsten Hagel-Sørensen, Caroline Heide-Jørgensen og Ruth Nielsen (RED.) Festskrift til Jens Fejø (2012) side 367-381.

Fra frit valg til forceret valg – om konsekvenserne af tilskud til høreapparatsbehandling på privat klinik

Offentliggjort i Sune Troels Poulsen og Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg og velfærd i Den Europæiske Union (2011) side 257-277.