Hvordan jeg arbejder

GENERAL INFORMATION

I mit advokatfirma vil du altid have direkte kontakt med mig. Du får derfor min specialiserede viden, hver gang jeg påtager mig at løse en opgave.

Jeg kan være ”spot on” i forhold til enkelte problemstillinger, eller jeg kan udarbejde omfattende og klare analyser. Mine kompetencer bliver tilpasset efter den enkelte opgave.

Send en mail eller ring til mig, så kan vi tage en indledende og uforpligtende drøftelse af, om det er en sag, som jeg kan bidrage til løsning af.

ADVOKAT:

Jeg rådgiver om ethvert element inden for konkurrenceret, statsstøtteret og udbudsret. Har I en sag eller en problemstilling, som I ønsker analyseret eller belyst, så indgår jeg i en drøftelse, deltager i møder, udarbejder notater, dokumenter og kontrakter, påtager mig at føre en sag ved klagenævn, foretager anmeldelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mv.

UNDERLEVERANDØR FOR ANDRE ADVOKATER:

Jeg kan skrive et notat, analysere et materiale, skrive et processkrift eller deltage i et møde med jer. Udadtil fremstår notater mv. fuldt ud som jeres, og jeg har ingen kontakt med klienten.

SAMARBEJDE MED ANDRE ADVOKATER:

Jeg kan indgå som specialist eller ekspert, som I samarbejder med om en konkret sag. Jeg kan fx deltage i møder med klienten, indgå i drøftelser med myndigheder, foretage anmeldelser til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, udarbejde notater og kontrakter, føre sager for Klagenævn mv.

Fagligheden og ansvaret for kvaliteten af mine ydelser er mit, og jeg respekterer fuldt ud klientforholdet, som forbliver jeres, ligesom klientansvaret forbliver hos jer.

KOMMUNIKATION:

Kommunikation kan ske pr. mail, telefon og på møder.

SAMARBEJDSBETINGELSER:

Arten og omfanget af mit arbejde, tidshorisonten for mine ydelser, pris, afregning, og øvrige Forretningsbetingelser, bliver drøftet og fastlagt i forbindelse med, at jeg påtager mig den enkelte sag eller opgave.