KONKURRENCERET

Rådgivning om konkurrencelovens og EUF-traktatens konkurrenceregler for virksomheder, herunder om en aftale indeholder konkurrencebegrænsende...

STATSSTØTTERET

Rådgivning om alle spørgsmål inden for offentlige støtte, herunder kommunalfuldmagten, konkurrenceloven og EU’s statsstøtteregler.

UDBUDSRET

Undersøgelse af udbudspligt, udarbejdelse af udbudsmateriale og kontrakt, gennemførelse af udbud, evaluering af tilbud, vurdering af habilitetskonflikter, klagesager mv.