KONKURRENCERET

Rådgivning om konkurrencelovens og EUF-traktatens konkurrenceregler for virksomheder, herunder om en aftale indeholder konkurrencebegrænsende...

STATSSTØTTERET

Rådgivning om alle spørgsmål inden for offentlige støtte, herunder kommunalfuldmagten, konkurrenceloven og EU’s statsstøtteregler.

UDBUDSRET

Undersøgelse af udbudspligt, udarbejdelse af udbudsmateriale og kontrakt, gennemførelse af udbud, evaluering af tilbud, vurdering af habilitetskonflikter, klagesager mv.

Hvorfor vælge Sune Troels Poulsen

Jeg kan tilbyde mine kompetencer tilpasset efter den enkelte opgave.
Jeg er grundig og kan udarbejde omfattende og klare analyser, og jeg kan også være ”spot on” i forhold til enkelte problemstillinger.

"I mit advokatfirma vil du altid have direkte kontakt med mig. Du får derfor min specialiserede viden, hver gang jeg påtager mig at løse en opgave. "

Advokat Ph.d. Sune Troels Poulsen

Kontakt

Axeltorv 6, 2., 1906 København V+45 4092 1383advokat@sunetroelspoulsen.dk